MAN TGA 18.400

Brand : MAN TGA 18.400
Year : 10/09/2007
KMS : 865 700
Equipments : B.V. Manuelle / clim /

06 24 62 06 20

farestrucks@yahoo.fr